Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

ZPZ-271-12/2013                                                                          Częstochowa, 2013-06-04
 
                                                                                             
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Cz. I - kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP do 1 kV z uprawnieniami dozorowymi dla 20 osób.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
Ośrodek Przygotowania
 i Doskonalenia Kadr
Al. Kościuszki 13,
42-200 Częstochowa
 
 
21,06
 
3,00
 
24,06
 
 
2
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa
 
 
 
 
27,00
 
 
3,00
 
 
30,00
 
3
Towarzystwo Oświatowo-Naukowe „INTER-WIEDZA”
Ul. Damrota 10,
45-951 Opole
 
 
24,30
 
3,00
 
27,30
 
ZPZ-271-12/2013                                                                          Częstochowa, 2013-06-04
                       
           
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Cz. II - kurs podstawowy obsługi i programowania obrabiarek CNC dla 10 osób.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
Konsorcjum:
 „Awans” Ośrodek Usług Oświatowych Jan Fabjański (LIDER)
„Awans” Ośrodek usług Oświatowych Bartosz Fabjański
Ul. 3 maja 18/22, 42-700 Lubliniec, pl. K. Mańki 8/5, 42-700 Lubliniec.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
Centrum Kształcenia Biznesu
Sp. z o.o.
Ul. Zamkowa 3,
95-200 Pabianice
 
 
18,63
 
3,00
 
21,63
 
 
2
Konsorcjum:
„Awans” Ośrodek Usług Oświatowych Jan Fabjański (LIDER)
„Awans” Ośrodek usług Oświatowych Bartosz Fabjański
Ul. 3 maja 18/22, 42-700 Lubliniec, pl. K. Mańki 8/5, 42-700 Lubliniec
 
 
 
 
27,00
 
 
3,00
 
 
30,00
 
ZPZ-271-12/2013                                                                          Częstochowa, 2013-06-04
 
           
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Cz. III - kurs przedstawiciela handlowego (obsługa komputera, zagadnienia z zakresu negocjacji, marketingu, obsługi klienta, język angielski na poziomie średniozaawansowanym) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo dla 10 osób.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy otrzymała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy  z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
 
2
Zakład Doskonalenia Zawodowego
 w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa
 
 
 
19,17
 
 
3,00
 
 
22,17

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (5 czerwca 2013)
Opublikował: j_stepien (5 czerwca 2013, 10:15:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 252