Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 207 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie.ZPZ-271-2/2014                                                                                                           Częstochowa, dnia 13.03.2014 r.
 
                                                                                             
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, część V – kurs przygotowujący do organizacji imprez okolicznościowych
z podstawami przedsiębiorczości.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
 
PHU APUS Robert Meller
ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikiem Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 34/ 370 61 73.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
1
Spółdzielnia Pracy “Oświata”
ul. Faradaya 31
42-200 Częstochowa
 
 
26,19
 
3,00
 
29,19
2
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
22,41
 
3,00
 
25,41
3
PHU APUS Robert Meller
ul. Gruszowa 9
42-200 Częstochowa
 
27,00
 
3,00
 
30,00
 
 
 


ZPZ-271-2/2014                                                                                                        Częstochowa, dnia 13.03.2014 r.
                                                          
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, część VII – kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C, E do C, D (po kat. B lub C).
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 5, złożoną przez:
 
Zakład Usługowy TEST-PAKT Kazimierz Wystalski
ul. Leśna 17, 42-141 Przystajń
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikiem Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 34/ 370 61 73.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług waga – 10%
Razem
1
Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców Andrzej Tyła
ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa
 
27,00
 
0,00
 
27,00
2
Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców „ADROM”
ul. Ogrodowa 6/24, 42-208 Częstochowa
 
25,38
 
0,00
 
25,38
3
PHU APUS Robert Meller
ul. Gruszowa 9
42-200 Częstochowa
 
22,68
 
3,00
 
25,68
4
Szkoła Jazdy Kierowców
Ośrodek Szkolenia Kursowego
Krystian Kiedos
ul. Czarnieckiego 29, 42-100 Kłobuck
 
21,60
 
0,00
 
21,60
5
Zakład Usługowy TEST-PAKT Kazimierz Wystalski
ul. Leśna 17, 42-141 Przystajń
 
26,73
 
3,00
 
29,73
 

metryczka


Wytworzył: Izabela Burzawa (13 marca 2014)
Opublikował: i_burzawa (13 marca 2014, 13:29:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 346