Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

ZPZ-271-30/2013                                                                                                                  Częstochowa, 2013-11-22
                                                                                                                                
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie., część III – Zakup i dostawa materiałów biurowych.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 6, złożoną przez:
 
Przedsiębiorstwo Handlowe „HALIM” Sp. J., A.Bakir, G. i I. Słabosz
ul. Wilsona 20/22, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 034/370 61 73.
 
1.       W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
Partner XXI Sp. z o.o.
ul. Korczoka 14, 41-806 Zabrze
 
 
388,00
 
388,00
 
2
REPRINT Izabela Brzezina
ul. Jana Pawła II pawilon A, 44-230 Czerwionka Leszczyny
 
 
352,00
 
352,00
 
3
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„SOLO-KOLOS” Zakład Pracy Chronionej
ul. Warszawska 363/365,
42-200 Częstochowa
 
 
380,00
 
380,00
 
4
Firma Handlowa „POL-PAPIER” Sp. J. Ryszard Bryja i Bartłomiej Bałazy
ul. Warszawska 320, 42-200 Częstochowa
 
Wykonawca wykluczony
z postępowania -
oferta uznana za odrzuconą
 
5
„LUKA Sp. z o. o.
ul. Siemianowicka 7D, 40-301 Katowice
 
392,00
 
392,00
 
6
Przedsiębiorstwo Handlowe „HALIM”
Sp. J. A. Bakir, G. i I. Słabosz
ul. Wilsona 20/22, 42-200 Częstochowa
 
 
400,00
 
400,00
 
ZPZ-271-30/2013                                                                                                                Częstochowa, 2013-11-22
                                                                                                                                
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie., część IV – Zakup i dostawa materiałów biurowych.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 5, złożoną przez:
 
Przedsiębiorstwo Handlowe „HALIM” Sp. J., A.Bakir, G. i I. Słabosz
ul. Wilsona 20/22, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 034/370 61 73.
 
1.       W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
REPRINT Izabela Brzezina
ul. Jana Pawła II pawilon A, 44-230 Czerwionka Leszczyny
 
 
352,00
 
352,00
 
2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„SOLO-KOLOS” Zakład Pracy Chronionej
ul. Warszawska 363/365,
42-200 Częstochowa
 
 
380,00
 
380,00
 
3
Firma Handlowa „POL-PAPIER” Sp. J. Ryszard Bryja i Bartłomiej Bałazy
ul. Warszawska 320, 42-200 Częstochowa
 
Wykonawca wykluczony
z postępowania -
oferta uznana za odrzuconą
 
4
„LUKA Sp. z o. o.
ul. Siemianowicka 7D, 40-301 Katowice
 
 
380,00
 
380,00
 
5
Przedsiębiorstwo Handlowe „HALIM”
Sp. J. A. Bakir, G. i I. Słabosz
ul. Wilsona 20/22, 42-200 Częstochowa
 
 
400,00
 
400,00
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Izabela Burzawa (22 listopada 2013)
Opublikował: i_burzawa (22 listopada 2013, 13:30:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 321