Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15.

 

 
 
 
                                                                                                                   Częstochowa, 2008-11-24
ZZ-271-32/2008
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                                                                                                                                                                                              
 
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie działając w trybie art. 92 ust. 2 informuje,   iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro, którego przedmiotem był zakup i dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, wybrano do realizacji ofertę nr 3 złożoną przez:
 
TELEKOMP Jerzy Słaboszewski
Ul. Św. Kingi 3, 43-300 Bielsko-Biała
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 128,  tel. 034 3706128.
 
 
      1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 

Numer
oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1.
 
 
Centrum Komputerowe PLANETA
Marcin Dejas
Ul. Wejchertów 19
43-100 Tychy
470,54
470,54
 
   2.
ACOM Sp. j. Wanda Drzewiecka,
 Artur Drzewiecki
Al. Jana Pawła II 106,
42-200 Częstochowa
 470,52
 470,52
 
3.
TELEKOMP Jerzy Słaboszewski
Ul. Świętej Kingi 3
43-300 Bielsko-Biała
500,00
500,00
 
4.
SERVECOM Andrzej Knop
 ul. Partyzantów 1/3,
42-200 Częstochowa
 
469,18
469,18

 
 
 
  1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (24 listopada 2008)
Opublikował: j_stepien (24 listopada 2008, 09:22:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226