Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę oprogramowania systemowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

 
ZPZ-271-40/2012                                                                          Częstochowa, 2012-12-07
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro, którego przedmiotem jest zakup i dostawa oprogramowania systemowego dla Powiatowego Urzędu Pracy
w Częstochowie.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano
do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Samaxon Sp. z o.o.
Ul. Stolarska 10/7, 43-190 Mikołów.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy              
z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
Samaxon Sp. z o.o.
Ul. Stolarska 10/7,
 43-190 Mikołów
 
300,00
 
300,00
 
2
Point Sp. z o.o.
Ul. Wagonowa 12,
02-223 Warszawa
 
 
276,00
 
276,00
 
 
3
INTERTRADING Systems Technology Sp. z o.o. Oddział Wrocław
Ul. Legnicka 56,
54-204 Wrocław
 
 
 
279,00
 
 
279,00
 
4
Yamo Sp. z o.o.
Ul. Roździeńskiego 188b,
40-203 Katowice
 
 
OFERTA ODRZUCONA
 
5
Integrit Sp. z o.o.
Ul. Tyniecka 1,
52-407 Wrocław
 
 
297,00
 
297,00
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (7 grudnia 2012)
Opublikował: j_stepien (7 grudnia 2012, 11:05:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 256