Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZZ-271-11/08                                                                Częstochowa, dn. 27.05.2008r.

 

                                              

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę mebli biurowych i szaf metalowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie prowadzonego w trybie zapytania o cenę.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji  zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez

 

P.P.H.U. „Darmex” Dariusz Majchrzak

ul. Wspólna 10, Michałów

42-270 Kłomnice

 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Panią Wandą Rudy.

1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium 100% cena

Razem

1

„ODNOWA” Spółdzielnia Produkcyjno Usługowo Handlowa

ul. Zdrojowa 65

43-200 Pszczyna

 

85,43

 

256,29

 

2

P.H.U. „Polwit”

ul. Sikorskiego 147

42-200 Częstochowa

 

98,48

 

 

295,44

3

P.P.H.U „Darmex” Dariusz Majchrzak

 ul. Wspólna 10, Michałów

42-270 Kłomnice

 

100,00

 

 

300,00

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (67kB) word

metryczka


Wytworzył: Jolanta Nowicka-Hupa (27 maja 2008)
Opublikował: Andrzej Zaguła (27 maja 2008, 14:05:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199