Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie

 
ZPZ-271-11/2013                                                                          Częstochowa, 2013-05-27
           
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – Cz. I zamówienia - kurs zaawansowany grafiki komputerowej i obsługi programu Photoshop – 20 osób.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
Centrum Tłumaczeń i Edukacji PRAGMATIC
Ul. Warszawska 49 lok. 50, 25-531 Kielce
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy   z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.

1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
BACOM Bartosz Wesołowski
Ul. Kołłątaja 6A,
41-200 Sosnowiec
 
 
23,40
 
23,40
 
2
Centrum Tłumaczeń i Edukacji PRAGMATIC
Ul. Warszawska 49 lok. 50,
25-531 Kielce
 
 
30,00
 
30,00
 
3
Paweł Jancewicz Akademia Fotografii; Paweł Jancewicz Factory Group
Ul. Górczewska 10 m. 38,
 01-180 Warszawa.
 
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzuconą
 
ZPZ-271-11/2013                                                                          Częstochowa, 2013-05-24
                                                                                             
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – Cz. II zamówienia – Kurs  projektowania i pozycjonowania stron www – 20 osób.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy  z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.

1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
BACOM Bartosz Wesołowski
Ul. Kołłątaja 6A,
41-200 Sosnowiec
 
 
21,00
 
21,00
 
2
Centrum Tłumaczeń i Edukacji PRAGMATIC
Ul. Warszawska 49 lok. 50,
25-531 Kielce
 
 
26,10
 
26,10
 
3
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
 
 
30,00
 
 
30,00

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (27 maja 2013)
Opublikował: j_stepien (27 maja 2013, 07:42:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 262