Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę oprogramowania użytkowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

 

                
 
 
                                                                                                                   Częstochowa, 2009-09-30
ZZ-271-37/2009
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY     
                                                                                                                                                                                                        
 
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie działając w trybie art. 92 ust. 2 informuje,                        iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej             206 000 euro, którego przedmiotem był zakup i dostawa oprogramowania użytkowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, w część I zamówienia,
 wybrano do realizacji ofertę numer 1 złożoną przez:
 
NET COMPLEX Grzegorz Świrkowski, ul. Aleksandrowicka 50 a,
43-300 Bielsko-Biała
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 207,                       tel. 034 3706171.
 
      1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 

Numer
oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
 
NET COMPLEX Grzegorz Świrkowski,
ul. Aleksandrowicka 50a,
43-300 Bielsko-Biała
 
 
600,00
 
600,00
 
2
 
JustTech Justyna Maryniowska
Motycz 232a,
 21-030 Motycz
 
 
563,10
 
 
563,10
 
 
3
 
Optikom - Bis Sp. z o.o.,
ul. Wilsona 10/12,
42-200 Częstochowa
 
 
558,30
 
558,30
 
4
 
Acom SP.J. Wanda Drzewiecka, Artur Drzewiecki, Al. Jana Pawła II 106,
 42-200 Częstochowa
 
 
576,18
 
 
576,18
 
 
5
 
PUH SOFTKOM Grzegorz Grodzki,
ul. Mazowiecka 98B/18,
42-200 Częstochowa
 
 
577,20
 
577,20

 
 
 
  1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 

 

 
                                                                                                                   Częstochowa, 2009-09-30
ZZ-271-37/2009
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY     
                                                                                                                                                                                                        
 
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie działając w trybie art. 92 ust. 2 informuje,                        iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej             206 000 euro, którego przedmiotem był zakup i dostawa oprogramowania użytkowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, w część II zamówienia,
 wybrano do realizacji ofertę numer 2 złożoną przez:
 
OPTIKOM-BIS Sp. z o.o., ul. Wilsona 10/12, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 207,                       tel. 034 3706171.
 
      1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 

Numer
oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
 
JustTech Justyna Maryniowska
Motycz 232a,
 21-030 Motycz
 
 
575,94
 
575,94
 
2
 
Optikom - Bis Sp. z o.o.,
ul. Wilsona 10/12,
42-200 Częstochowa
 
 
600,00
 
 
600,00
 

 
 
2.      Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
 
 
 
Środki ochrony prawnej
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
                                                                                                                   Częstochowa, 2009-09-30
ZZ-271-37/2009
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY     
                                                                                                                                                                                                        
 
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie działając w trybie art. 92 ust. 2 informuje,                        iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej             206 000 euro, którego przedmiotem był zakup i dostawa oprogramowania użytkowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, w część III zamówienia,
 wybrano do realizacji ofertę 1 złożoną przez:
 
Optikom -Bis Sp. z o.o., ul. Wilsona 10/12, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 207,                       tel. 034 3706171.
 
      1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 

Numer
oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
 
Optikom - Bis Sp. z o.o.,
ul. Wilsona 10/12,
42-200 Częstochowa
 
 
600,00
 
 
600,00
 

 
2.      Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Częstochowa, 2009-09-30
ZZ-271-37/2009
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY     
 
                                                                                                                                                                                                        
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie działając w trybie art. 92 ust. 2 informuje,                        iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej             206 000 euro, którego przedmiotem był zakup i dostawa oprogramowania użytkowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, w część IV zamówienia,
 wybrano do realizacji ofertę numer 7 złożoną przez:
 
Ematech Trade Sp. z o.o., Rynek 17, 41-400 Mysłowice.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 207,                       tel. 034 3706171.
 
      1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 

Numer
oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
 
NET COMPLEX Grzegorz Świrkowski,
ul. Aleksandrowicka 50a,
43-300 Bielsko-Biała
 
 
595,68
 
595,68
 
2
 
JustTech Justyna Maryniowska
Motycz 232a,
 21-030 Motycz
 
 
472,80
 
 
472,80
 
 
3
 
Optikom - Bis Sp. z o.o.,
ul. Wilsona 10/12,
42-200 Częstochowa
 
 
554,82
 
554,82
 
4
 
Acom SP.J. Wanda Drzewiecka, Artur Drzewiecki, Al. Jana Pawła II 106,
 42-200 Częstochowa
 
 
580,56
 
 
580,56
 
 
5
 
PUH SOFTKOM Grzegorz Grodzki,
ul. Mazowiecka 98B/18,
42-200 Częstochowa
 
 
589,50
 
589,50
 
6
 
 
MWT Solutions Sp. z o.o.
Ul. Skotarska 8a,
61-625 Poznań
 
 
424,20
 
424,20
 
7
 
Ematech Trade Sp. z o.o.
Rynek 17,
41-400 Mysłowice
 
 
600,00
 
600,00
 
8
 
Systemy Informatyczne ITXON Sp. z o.o.
Ul. Krótka 29/31,
42-200 Częstochowa
 
 
587,16
 
587,16

 
 
 
  1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (30 września 2009)
Opublikował: j_stepien (30 września 2009, 08:45:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 242