Archiwum

Archiwum

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 207 000 uero na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie - szkolenie warsztatowe pn. "ABC biznesu".

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – szkolenie warsztatowe pn. „ABC [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 207 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie.

ZPZ-271-2/2014                                                                                                           Częstochowa, dnia [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 207 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie.

ZPZ-271-2/2014                                                                                          Częstochowa, dnia 12.03.2014 r.   Dotyczy: postępowania [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 207 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ.

07/03/2014    S47    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  Polska-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2014/S 047-078993 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 207 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ -1; TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚN

27/02/2014    S41    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  Polska-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2014/S 041-068443 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 207 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ. TREŚĆ ZAPYTAŃ, WYJAŚNIENI

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.bip.czestochowa.pl/bip/ Częstochowa: Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w PUP w [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 207 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ -1; TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚN

14/02/2014    S32    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  Polska-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2014/S 032-051883 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

ZPZ-271-30/2013                                                                                                              Częstochowa, [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz Gminnym Centr

ZPZ-271-31/2013                                                                                                               Częstochowa, [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

ZPZ-271-30/2013                                                                                    [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przepro

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.bip.czestochowa.pl/bip/ Częstochowa: Przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

ZPZ-271-30/2013                                                                                    Częstochowa, 2013-11-15   [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.MODYFIKACJA SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.bip.czestochowa.pl/bip/ Częstochowa: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie

ZPZ-271-27/2013                                                                                                               Częstochowa, 2013-10-03 [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi doradztwa zawodowego dla kandydatów do projektu pn. "Kierunek przedsiębiorczość" realizowanego w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.bip.czestochowa.pl/bip/ Częstochowa: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi doradztwa zawodowego dla [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie

  ZPZ-271-22/2013                                                                             Częstochowa, 2013-09-17             Dotyczy: postępowania [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.bip.czestochowa.pl/bip/ Częstochowa: Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w PUP w [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie

14/09/2013    S179    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  Polska-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2013/S 179-309274 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, cz. II - kurs prawa jazdy kat. C, E do C

    ZPZ-271-22/2013                                                                          Częstochowa, 2013-09-12 [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ-1,TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNI

27/08/2013    S165    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  Polska-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2013/S 165-287448 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

ZPZ-271-15/2013                                                                          Częstochowa, 2013-08-07     [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na rozbudowę systemu backupu o dodatkowy sprzęt i oprogramowanie wraz z usługą wdrożenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

ZPZ-271-16/2013                                                                           [...]

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy Numer ogłoszenia: 147517 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie

ZPZ-271-14/2013                                                                                                       [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. TREŚĆ ZAPYTAŃ I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

03/07/2013    S127    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  Polska-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2013/S 127-218361 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

ZPZ-271-13/2013                                                                          Częstochowa, 2013-06-10     [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

ZPZ-271-12/2013                                                                          Częstochowa, 2013-06-04   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie

  ZPZ-271-11/2013                                                                          Częstochowa, 2013-05-27             Dotyczy: postępowania [...]

Przetarg nieograniczony o warości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Numer ogłoszenia: 75625 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 2000 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

       ZPZ-271-10/2013                                                                                                         [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie

 11/05/2013    S91    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta    PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2013/S 091-155014 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ.

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie - kurs zaawansowany grafiki komputerowej i obsługi programu Photoshop, kurs projektowania i pozycjonowania stron www. Numer [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

    ZPZ-271-7/2013                                                                                               Częstochowa, 2013-04-23   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

ZPZ-271-7/2013                                                                                        Częstochowa, 2013-04-22   Dotyczy: postępowania [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi drukowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

ZPZ-271-9/2013                                                                            Częstochowa, 2013-04-22       Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2013/S 078-131550 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. K. [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługę doradczo-szkoleniową z zakresu przedsiębiorczości dla osób bezrobotnych.

ZPZ-271-6/2013                                                                               [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

ZPZ-271-8/2013                                                                            Częstochowa, 2013-04-11 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi drukowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ.

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na usługi drukowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Numer ogłoszenia: 137616 - 2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

Częstochowa: Przetarg na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs podstawowy grafiki komputerowej, kurs obsługi programu AutoCad i Norma Pro. Numer ogłoszenia: 128564 - 2013; [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. MODYFIKACJE SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.

29/03/2013    S63    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2013/S 063-105939 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

  ZPZ-271-5/2013                                                                            Częstochowa, 2013-03-28   [...]

Odłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartosci powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie.

  ZPZ-271-3/2013                                                                               Częstochowa, 2013-03-20             Dotyczy: postępowania [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

  ZPZ-271-3/2013                                                                            Częstochowa, 2013-03-15   Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługę doradczo-szkoleniową dla osób bezrobotnych. TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ.

16/03/2013    S54    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2013/S 054-089074 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs przygotowujący do egzaminu ECD

ZPZ-271-4/2013                                                                                         Częstochowa, 2013-03-11 Dotyczy: postępowania [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - część I zamówienia -Kurs operatora

  ZPZ-271-3/2013                                                                            Częstochowa, 2013-03-08   [...]

07/03/2013    S47    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2013/S 047-076354 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie -szkolenie pod nazwą "Aktywny i reprezen

  ZPZ-271-2/2013                                                                            Częstochowa, 2013-03-06   Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Część II postępowania - kurs spawan

        ZPZ-271-3/2013                                                    Częstochowa, 2013-03-06           Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 200 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych dla PUP w Częstochowie

ZPZ-271-01/2013                                                                 Częstochowa, dn. 05.03.2013r.   [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

23/02/2013    S39    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2013/S 039-062444 Ogłoszenie [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - szkolenie pn. "Aktywny i reprezentacyjny" - TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIE

23/02/2013    S39    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2013/S 039-062374 Ogłoszenie [...]

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę materiałow biurowych dla PUP w Częstochoowie

OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ W BZP W DNIU 19.02.2013r. Częstochowa: zakup i dostawa materiałów biurowych dla PUP w Czestochowie Numer ogłoszenia: 27023 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs przygotowujący do egzaminu ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętno

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia komputerowego - kurs przygotowującydo egzaminu ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych z modułem języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym. [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych (materiało eksploatacyjnych do drukarek) dla PUP w Czestochowie

ZPZ-271-45/2012                                                                 Częstochowa, dn. 21.12.2012r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu o wartości poniżej 200 000 euro na przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób skierowanych przez pUP w Częstochowie Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu

  ZPZ-271-44/2012                                                                 Częstochowa, dn. 18.12.2012r.   [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych (materiałów eksploatacyjnych do drukarek) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych (materiałów eksploatacyjnych do drukarek) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Numer ogłoszenia: 500348 - 2012; data zamieszczenia: 10.12.2012 [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie - Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu na rok 2013.

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie - Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu na rok 2013. Numer ogłoszenia: 499864 - 2012; data zamieszczenia: [...]

      ZPZ-271-43/2012                                                                          Częstochowa, 2012-12-07                 Dotyczy: przetargu [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę oprogramowania systemowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

  ZPZ-271-40/2012                                                                          Częstochowa, 2012-12-07     Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup usługi wsparcia technicznego dla PUP w Czestochowie

  ZPZ-271-41/2012                                                                 Częstochowa, 2012-05-12         dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU II CZĘŚCI POSTĘPOWANIA- badania lakarskie, psychologiczne dla osób zarejestrowanych w PUP w Czestochowie Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu

ZPZ-271-39/2012                                                                 Częstochowa, dn. 04.12.2012r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób skierowanych przez PUP w Czestochowie -cz.I, badań lekarskie dla pracowników i

  ZPZ-271-39/2012                                                                 Częstochowa, dn. 04.12.2012r.   [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup usługi wsparcia technicznego (przedłużenie supportu macierzy dyskowej, serwerów HP i licencji NetWorker) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. ZAPYTANIA ORAZ W

Częstochowa: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro na zakup usługi wsparcia technicznego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Numer ogłoszenia: 479318 - 2012; data zamieszczenia: 29.11.2012 OGŁOSZENIE O [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup wsparcia technicznego (dla urządzeń FORTINET) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

  ZPZ-271-38/2012                                                                          Częstochowa, 2012-11-27             Dotyczy: przetargu nieograniczonego o [...]

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro na zakup usługi wsparcia technicznego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

Częstochowa: zakup usług wsparcia technicznego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Numer ogłoszenia: 249391 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę oprogramowania systemowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ. MODYFIKACJA SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oprogramowania systemowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Numer ogłoszenia: 471554 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie [...]

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lakarskich dla pracowników i kandyd

Częstochowa: Przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kandydatów [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup usługi wsparcia technicznego (dla urządzeń FORTINET) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na zakup usługi wsparcia technicznego (dla urządzeń FORTINET) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Numer ogłoszenia: 455132 - 2012; data zamieszczenia: 16.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na prowadzenie bankowej obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w CZęstochowie, w zakresie srodków Funduszu Pracy, programów oraz funduszy związan

ZPZ-271-30/2012                                                                 Częstochowa, dn. 16.11.2012r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym za zakup i dostawę materiałów i urządzeń biurowych dla Powiatowego Urzedu Pracy w Czestochowie

ZPZ-271-36/2012                                                                 Częstochowa, dn. 08.11.2012r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs cholewkarza.

    ZPZ-271-35/2012                                                                                                     [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs cholewkarza.

26/10/2012    S207    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 207-340795 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa [...]

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs kierowcy wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną w

                                                                                                                       [...]

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę materiałów i urządzeń biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie- TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ, TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ-II

Częstochowa: zakup i dostawa materiałów i urządzeń biurowych dla PUP w Częstochowie Numer ogłoszenia: 224833 - 2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 tys euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie-cz.II kurs specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia i P

ZPZ-271-28/2012                                                                 Częstochowa, dn. 12.10.2012r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie szkolenie pn. "Przedstawiciel handlowy -

  ZPZ-271-31/2012                                                                          Częstochowa, 2012-10-11                 Dotyczy: przetargu [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 tys euro na usługi szkolenia zawodowego - cz.I, cz.III, cz. V

ZPZ-271-28/2012                                                                 Częstochowa, dn. 11.10.2012r.   [...]

Informacja o unieważnieniu czwartej części postepowania (ZPZ-271-28/2012) - kurs spawania podstawowego (metody: MAG, TIG)

                                                                                                                             [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs kierowcy wózka jezdniowego obejmujacy bezpieczna wymianę butli.

10/10/2012    S195    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 195-321161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa [...]

Ogłoszenie o wyborze najorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - część II zamówienia - kurs obsłu

  ZPZ-271-29/2012                                                                          Częstochowa, 2012-10-08                 Dotyczy: postępowania [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - część I postępowania - kurs forog

    ZPZ-271-29/2012                                                                          Częstochowa, 2012-10-02       Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - szkolenie pn. Przedstawiciel handlowy - techniki nowoczesnej sprzedaży z e

29/09/2012    S188    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 188-309451 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP do 1 kV z uprawnieniami dozorowym

28/09/2012    S187    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 187-308048 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa [...]

Prowadzenie bankowej obsługi Powiatowego Urzedu Pracy w Czestochowie w zakresie srodków Funduszu Pracy, programów oraz funduszy zwiazanych z realizacją projektów unijnych łacznie z kosztami obsługi elektronicznej i innymi rodzajami usług TREŚĆ

Częstochowa: Prowadzenie bankowej obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, w zakresie środków Funduszu Pracy, programów oraz funduszy związanych z realizacją projektów unijnych, łącznie z kosztami obsługi elektronicznej i innymi [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs fotografii cyfrowej z grafiką komputerową i obsługą programu Pho

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs fotografii cyfrowej z grafiką komputerową i obsaługą programu Photoshop, kurs obsługi [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - szkolenie pn. "Aktywny i reprezentacyjn

  ZPZ-271-26/2012                                                                          Częstochowa, 2012-09-06               Dotyczy: przetargu nieograniczonego [...]

  ZPZ-271-23/2012                                                                          Częstochowa, 2012-09-03   Dotyczy: dotyczącego przetargu nieograniczonego o [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.II - kurs stylizacji paznokci z podstawami przedsiębiorczości

ZPZ-271-22/2012                                                                 Częstochowa, dn. 03.09.2012r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania z usługą wirtualizacji dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

      ZPZ-271-25/2012                                                                 Częstochowa, 2012-08-28   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego [...]

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. I kurs fryzjerski z podstawami przedsiebiorczości

ZPZ-271-22/2012                                                                 Częstochowa, dn. 28.08.2012r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

  ZPZ-271-24/2012                                                                           Częstochowa, 2012-08-23             Dotyczy: przetargu nieograniczonego [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - szkolenie pn. "Aktywny i reprezentacyjny"

PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 160-267328 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. K. [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs szycia i modelowania firan z aranżacją okien i podstawami przedsięb

16/08/2012    S156    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 156-261046 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa [...]

Przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługą wirtualizacji dla potrzeb PUP w Częstochowie

Częstochowa: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługa dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Czestochowie Numer ogłoszenia: 301582 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ.

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Numer ogłoszenia: 298368 - 2012; data zamieszczenia: 13.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych - materiałów ekspolatacyjnych do drukarek dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

  ZPZ-271-19/2012                                                                          Częstochowa, 2012-08-02               Dotyczy: przetargu [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - szkolenie pn. "Aktywny i reprezentacyjn

  ZPZ-271-18/2012                                                                          Częstochowa, 2012-07-20   Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej [...]

zakup i dostawa materiałów biurowych (materiałów eksploatacyjnych do drukarek)

Częstochowa: zakup i dostawa materiałów biurowych - materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Powiatowego urzędu Pracy w Częstochowie Numer ogłoszenia: 148417 - 2012; data zamieszczenia: 09.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs florysty z technikami zdobienia de

      ZPZ-271-17/2012                                                                          Częstochowa, 2012-07-05   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na przeprowadzenie symulacyjnej gry decyzyjnej dla 50 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

    ZPZ-271-13/2012                                                                          Częstochowa, 2012-07-04                 Dotyczy: dotyczącego [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - szkolenie pn. Aktywny i reprezentacyjny. ZAPYTANIE I WYJAŚNIENIA DO SIWZ.

PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 124-205453 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. K. [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartosci powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - szkolenie pn. "ABC biznesu".

  ZPZ-271-14/2012                                                                          Częstochowa, 2012-06-25               Dotyczy: przetargu nieograniczonego [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie - kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP do 1 kV z uprawnieni

ZPZ-271-16/2012                                                                 Częstochowa, dn. 19.06.2012r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w PUP w czestochowie- cz I kurs projektowania i pozycjonowanie stron www

ZPZ-271-15/2012                                                                 Częstochowa, dn. 18.06.2012r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługo szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie - cz.II kurs fotografii cyfrowej z grafika komputerową i obs

  ZPZ-271-15/2012                                                                 Częstochowa, dn. 13.06.2012r.   [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs florysty z technikami zdobienia decoupage i filcowania wełny, kurs ma

PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 107-178119 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. K. [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - szkolenie pn. "ABC biznesu".

PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 102-170864 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. K. [...]

przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie - Cz.I -kurs projektowania i pozycjonowania stron www, Cz. II -kurs fotografii cyfrowej z grafika komputerowa i obsługa programu Photoshop Zapytania

Częstochowa: przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie Numer ogłoszenia: 118419 - 2012; data zamieszczenia: 29.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na przeprowadzenie symulacyjnej gry decyzyjnej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ.

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie symulacyjnej gry decyzyjnej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. Numer ogłoszenia: 169820 - 2012; data zamieszczenia: 24.05.2012 OGŁOSZENIE [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie - cz. I - kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów

ZPZ-271-12/2012                                                                 Częstochowa, dn. 22.05.2012r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi szklenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie-cz.I - kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonu

  ZPZ-271-09/2012                                                                 Częstochowa, dn. 21.05.2012r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego- cz.III kurs kierowcy wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych

ZPZ-271-12/2012                                                                 Częstochowa, dn. 17.05.2012r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Czestochowie -cz. III kurs szkolenie okresowe kierowców

  ZPZ-271-09/2012                                                                 Częstochowa, dn. 11.05.2012r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie - kurs specjalisty ds.kadri płac z programem Symfonia i Płatn

    ZPZ-271-11/2012                                                                 Częstochowa, dn. 08.05.2012r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Czestochowie

    ZPZ-271-10/2012                                                                 Częstochowa, dn. 02.05.2012r.   [...]

    ZPZ-271-8/2012                                                                            Częstochowa, 2012-04-25                 Dotyczy: postępowania [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro - kurs stolarza

ZPZ-271-07/2012                                                                 Częstochowa, dn. 25.04.2012r.   [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czestochowie- kurs specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik+4 tygodniow

21/04/2012    S78    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  I. II. III. IV. VI. PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 78-128769 [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs technologa robót wykończeniowych.

  ZPZ-271-6/2012                                                                            Częstochowa, 2012-04-20                     Dotyczy: postępowania [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości pow. 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs ochrony osób i mienia (licencja I, II

ZPZ-271-5/2012                                                                            Częstochowa, 2012-04-19   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro cz. II - kurs ksiegowości wspomaganej komputerem +4 tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo

      ZPZ-271-4/2012                                                                   Częstochowa, dn. 18.04.2012r.   [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie-kurs obsługi programu Auto Cad i NormaPro

Częstochowa: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku: Kurs obsługi programu AutoCAD i Norma Pro Numer ogłoszenia: 87845 - 2012; data [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie-cz. I - kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących tra

17/04/2012    S74    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta   PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 74-122317 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym - cz. I - kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem j. angielskiego lub j. niemieckiego +4 tygodniwa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo

  ZPZ-271-04/2012                                                                 Częstochowa, dn. 13.04.2012r.   [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyzej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie-kurs stolarza meblowego

06/04/2012    S68    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Częstochowa: Oferowanie kursów językowych 2012/S 68-112441 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs nowoczesnego sprzedawcy z obsługą komputera i kas fisklanych (obsłu

PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 68-112223 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. K. [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs technologa robót wykończeniowych, ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ.

PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 66-107993 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. K. [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs opieki nad osobami straszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka an

PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 64-104289 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. K. [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs ochrony osób i mienia (licencja I i II stopnia), kurs przedstawiciela

PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 64-104276 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. K. [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego - kurs spawania podstawowego (metody: MAG, TIG), kurs nowoczesnego sprzedawcy (obsługa komputera, obsługa kas f

         ZPZ-271-2/2012                                                                            Częstochowa, 2012-03-26   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie- cz.I kurs magazyniera (obsługa kompute

ZPZ-271-1/2012                                                                   Częstochowa, dn. 23.03.2012r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie- cz. II- kurs florysty z technikami zdobi

ZPZ-271-1/2012                                                                   Częstochowa, dn. 22.03.2012r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs obsługi komputera i kasy fiska

    ZPZ-271-3/2012                                                                            Częstochowa, 2012-03-21   Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs spawania podstawowego (metody: MAG, TIG), kurs nowoczesnego sprzedawcy

PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 45-073865 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. K. [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie- cz. I kurs magazyniera, cz.II-kurs florysty z technikami zdobienia decoupag

03/03/2012    S44    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Częstochowa: Oferowanie kursów językowych 2012/S 44-072250 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs obsługi komputera i kasy fiskalnej z minimum sanitarnym. TREŚĆ

Częstochowa: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs obsługi komputera i kasy fiskalnej z minimum sanitarnym. Numer [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

        ZPZ-271-27/2011                                                                 Częstochowa, 2011-12-21 [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Czestochowie.

    ZPZ-271-25/2011                                                                 Częstochowa, 2011-12-12     dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i [...]

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na przeprowadzenie badan lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu.

  ZZ-271-26/11                                                                               Częstochowa, 2011-12-08   dot.: przetargu nieograniczonego o wartości [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu.

Częstochowa: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193 000 euro na przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu. Nr postępowania ZPZ-271-26/2011. Numer ogłoszenia: [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w I i III części oraz informacja o unieważnieniu II części przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych

    ZPZ-271-22/2011                                                                 Częstochowa, 2011-11-28 [...]

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kand

Częstochowa: Przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kandydatów [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs obsługi kas fisklanych z minimum

    ZPZ-271-20/2011                                                                 Częstochowa, 2011-10-19                           dot.: postępowania o [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs obsługi kas fisklanych z minimum sanitarnym.

05/10/2011    S191    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2011/S 191-311557 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Sekcja I: [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie- cz.II - kurs technologa robót wykończeniowych, cz. III - kurs specjalisty ds.kadr i płac z pro

ZPZ-271-17/2011                                                                 Częstochowa, dn. 21.09.2011r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych wybranych pomieszczeń PUP w Częstochowie.

  ZPZ-271-16/2011                                                                 Częstochowa, 2011-09-19                           Dotyczy: postępowania [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Czestochowie- cz. I kurs spawania podstawowego (metody: E,G,TIG,MAG)

ZPZ-271-17/2011                                                                 Częstochowa, dn. 15.09.2011r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie

  ZPZ-271-18/2011                                                                 Częstochowa, 2011-09-13         dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi [...]

Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs ksiegowości wspomaganej komputerem.

    ZPZ-271-15/11                                                                               Częstochowa, 2011-09-08     Dotyczy: postępowania prowadzonego w [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

    ZPZ-271-14/2011                                                                                Częstochowa, 2011-09-07   dot.: postępowania o udzielenie [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs operatora wózka jezdniowego (obej

    ZPZ-271-12/2011                                                                 Częstochowa, 2011-09-07   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 00 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs operatora koparko-ładowarki.

    ZPZ-271-12/2011                                                                 Częstochowa, 2011-09-07   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs blacharz-dekarz.

    ZPZ-271-12/2011                                                                 Częstochowa, 2011-09-07   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie

  ZPZ-271-13/2011                                                                 Częstochowa, 2011-09-06       [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie- kurs spawania podstawowego (metody: E, G, MAG i TIG), kurs technologa robót wykończeniowych, kurs

Początek formularza PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2011/S 165-272982 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. K. [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracyw Częstochowie - kurs obsługi programu AutoCad

Częstochowa: kurs obsługi programu AutoCad Numer ogłoszenia: 261570 - 2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na uslugi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs księgowości wspomaganej komputerem.

                                       26/08/2011    S163    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta PL-Częstochowa: Usługi szkolenia [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych wybranych pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. MODYFIKACJA SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ.

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na roboty remontowo-budowlane wybranych pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Numer ogłoszenia: 259522 - 2011; data zamieszczenia: 25.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs blacharz-dekarz, kurs operatora koparko-ładowarki, kurs operatora wó

18/08/2011    S157    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2011/S 157-261358 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs z zakresu pisania wniosku o jednorazowe środki na podjęcie działaln

13/08/2011    S155    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2011/S 155-258202 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na przeprowadzeni symulacyjnej gry decyzyjnej dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie

    ZPZ-271-11/2011                                                                 Częstochowa, 2011-08-12   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na przeprowadzenie symulacyjnej gry decyzyjnej dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czestochowie

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie symulacyjnej gry decyzyjnej dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie Numer ogłoszenia: 226324 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetatgu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifi

    ZPZ-271-9/2011                                                                      Częstochowa, 2011-07-08   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

    ZPZ-271-10/2011                                                           Częstochowa, 2011-07-05   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs z zakresu pisania wniosku o jednor

ZPZ-271-8/2011                                                                   Częstochowa, dn. 04 .07.2011r.                    dot.: postępowania o udzielenie [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla k

18/06/2011    S116    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2011/S 116-191852 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie

15/06/2011    S113    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2011/S 113-187345 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego - kurs operatora koparko-ładowarki w zakresie kl. III.

    ZPZ-271-7/2011                                                                   Częstochowa, 2011-06-14     dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie symulacyjnej gry decyzyjnej dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

    ZPZ-271-7/2011                                                                   Częstochowa, 2011-06-09   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Czestochowie- cz. I- kurs ksiegowości wspomaganej komputerem, cz. II- kurs magazyniera,cz. III- kurs fryzjerski

ZZ-271-4/2011                                                                      Częstochowa, dn. 31.05.2011r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejstrowanych w PUP w Częstochowie-cz. IV kurs operatora koparko -ładowarki w zakresie kl.III

ZZ-271-4/2011                                                                      Częstochowa, dn. 27.05.2011r.   [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs operatora koparko - ładowarki w zakresie kl. III.

26/05/2011    S101    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2011/S 101-165928 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na przeprowadzenie symulacyjnej gry decyzyjnej dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie symulacyjnej gry decyzyjnej dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. Numer ogłoszenia: 122720 - 2011; data zamieszczenia: 20.05.2011 OGŁOSZENIE O [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi szkolenia komputerowego o wartości poniżej 193 000 euro - część I - kurs obsługi programu AUTOCAD.

  ZZ-271-5/2011                                                                     Częstochowa, 2011-05-16   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 00 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs obsługi kas fiskalnych z minimum s

    ZZ-271-3/2011                                                                     Częstochowa, 2011-05-10     dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na [...]

Pretarg nieograniczony o wartości powyże 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Czestochowie- kurs ksiegowosci wspomaganej komputerem, kurs magazyniera, kurs fryzjerski z podstawami małej przedsiębiorczości, k

03/05/2011    S85    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2011/S 85-139453 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs obsługi programu AUTOCAD, kurs grafiki komputerowej z projektowani

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia komputerowego dla osób zareejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. Numer ogłoszenia: 98258 - 2011; data zamieszczenia: 02.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi [...]

Informacja o unieważnieniu I części przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs operatora koparko-ładowarki w zakresie klas

  ZZ-271-3/11                                                                               Częstochowa, 2011-05-02     Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie [...]

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro- cz. VI kurs szycia i modelowania firan z aranżacją okien i z podstawami przedsiębiorczości

                                                                                                               Częstochowa, dn. [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs operatora koparko-ładowarki w zakresie kl. III, kurs obsługi kas fis

19/04/2011    S76    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2011/S 76-124749 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego- cz.IV kurs kosmetyczny

ZZ-271-2/2011                                                                      Częstochowa, dn. 18.04.2011r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 00 euro - kurs spawania (metody: E,G,TIG, MAG), kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP do 1 kV, kurs obsługi żurawi przeładunkowych HDS, kurs podsta

ZZ-271-2/2011                                                                                                     Częstochowa, dn. 14.04.2011r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs kierowcy wózka jezdniowego (obejm

  ZZ-271-1/2010                                                                                                                      [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs spawania podstawowego, kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP do 1

26.03.2011r.   PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2011/S 60-097318 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. K. Szymanowskiego [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs kierowcy wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych), szko

18/03/2011    S54    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2011/S 54-088571 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

        ZZ-271-29/2010                                                                   Częstochowa, 2010-12-15 [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na zakup i dostawę urządzeń drukujących dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

    ZZ-271-28/2010                                                                   Częstochowa, 2010-11-26   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego [...]

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na zakup i dostawę oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

ZZ-271-27/2010                                                                    Częstochowa, dn. 16.11.2010r.   [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 tys. euro na zakup i dostawę urządzeń drukujących dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

Częstochowa: Zakup i dostawa urządzeń drukujących dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Numer ogłoszenia: 324473 - 2010; data zamieszczenia: 16.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. [...]

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na zakup i dostwę oprogamowania dla Powiatowego Urzędu Pracyw Częstochowie

ZZ-271-27/2010                                                                    Częstochowa, dn. 15.11.2010r.   [...]

zawiadomienie o unieważnieniu III części postępowania przetargowego (ZZ-271-26/2010)

                                                                                                              Częstochowa, 2009-11-15 [...]

Ogłoszenie o wyborze najkrzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie-cz.II postępowania

ZZ-271-26/2010                                                                    Częstochowa, dn. 12.11.2010r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 00 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

ZZ-271-26/2010                                                                    Częstochowa, dn. 10.11.2010r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

      ZZ-271-25/2010                                                                   Częstochowa, 2010-11-08   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 193 000 euro na zakup, dostawę i montaż z uruchomieniem szaf, sprzętu sieciowego oraz elementów rozbudowy urządzeń sieciowych dla Powiatowego Urzędu Pra

      ZZ-271-24/2010                                                                   Częstochowa, 2010-11-05   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracyw Częstochowie

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Numer ogłoszenia: 352222 - 2010; data zamieszczenia: 02.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na usługi w zakresie drukowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

      ZZ-271-22/2010                                                                   Częstochowa, 2010-10-26     dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego [...]

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawe sprzetu komputerowego oraz urządzeń drukujących dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzetu komputerowego oraz urządzeń drukujących dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Numer ogłoszenia: 344176 - 2010; data zamieszczenia: 25.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na zakup, dostawę i montaż z uruchomieniem szaf, sprzętu sieciowego oraz elementów rozbudowy urządzeń sieciowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. ZAPYTANIE I WYJ

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę i montaż z uruchomieniem szaf, sprzętu sieciowego oraz elementów rozbudowy urządzeń sieciowych. Numer ogłoszenia: 297787 - 2010; data zamieszczenia: 22.10.2010 OGŁOSZENIE O [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na usługi w zakresie drukowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie drukowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Numer ogłoszenia: 282259 - 2010; data zamieszczenia: 12.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym o wartości powyżej 193 000 euro- cz. III kurs kierowcy wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych)

ZZ-271-21/2010                                                                    Częstochowa, dn. 04.10.2010r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym o wartości powyżej 193 tys euro-kurs malarza, kurs technologa robót wykończeniowych, kurs przedstawiciela handlowego (z prawem jazdy kat. B), kurs nauki j. angielskiego meto

ZZ-271-21/2010                                                                    Częstochowa, dn. 01.10.2010r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs szycia i modelowania firan, kurs u

    ZZ-271-20/2010                                                                   Częstochowa, 2010-09-22   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędzu Pracy w Częstochowie.

      ZZ-271-19/2010                                                                   Częstochowa, dn. 20.09.2010r.       dot.: postępowania o udzielenie zamówienia [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie -kurs malarza, kurs technologa robót wykończeniowych, kurs kierowcy wózka jezdniowego (obejmuący

16/09/2010    S180    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  ·         I. ·         II. ·         III. ·         IV. ·         [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs specjalisty ds. kadr i płac z obs

      ZZ-271-18/2010                                                                   Częstochowa, 2010-09-09     dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs szycia i modelowania firan, kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP

07/09/2010    S173    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 173-264724 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: [...]

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkoleniowe dla osób zarejstrowanych w PUP w Częstochowie- cz. III kurs pomocnik elektryka-instalatora

ZZ-271-17/2010                                                                    Częstochowa, dn. 30.08.2010r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejstrowanych w PUP w Częstochowie - Cz. I-kurs malarza, Cz. II-kurs palacza, Cz. IV kurs wykonywan

ZZ-271-17/2010                                                                    Częstochowa, dn. 25.08.2010r.   [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodwego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs specjalisty ds. kadr i płac z obsługą programu Symfonia, kurs bukiec

PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 162-249757 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Powiatowy Urząd Pracy ul. K. Szymanowskiego 15 Do wiadomości: Justyna [...]

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Czestochowie - kurs malarza, kurs palacza, kurs pomocnika elektryka-instalatora, kurs wykonywania bizuterii, kurs prawa jazdy kat.C

PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 153-236854 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Powiatowy Urząd Pracy ul. K. Szymanowskiego 15 Do wiadomości: Anna Kukla [...]

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejzej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych dla pracowników PUP w Czestochowie

  ZZ-271-16/09                                                                                                                  [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego i kursy językowe dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie - kursy jezyka angielskiego, kursy jezyka niem

            ZZ-271-15/2010                                                                   Częstochowa, dn. 29.07.2010r.       [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w prztargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs kroju i szycia, kurs spawania podst

      ZZ-271-14/2010                                                                   Częstochowa, dn. 19.07.2010r.       dot.: postępowania o udzielenie zamówienia [...]

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym dot. przeprowadzenia szkoleń dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie - cz. II kurs stylizacji paznokci

-271-11/2010                                                                    Częstochowa, dn. 02.07.2010r.   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Czestochowie- cz .I kurs przedstawiciela handlowego

            Częstochowa, dn. 01.07.2010r.                                                                                                 [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Czestochowie - cz.VI -kurs bukieciarstwa z aranżacją wnętrz-

 Częstochowa, dn. 01.07.2010r.                                                                                                 dot.: postępowania o [...]

Informacja o unieważnieniu IV cz. postępowania - kurs kucharza z cateringiem i podstawmi przedsiebiorczości, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Czestochowie

Częstochowa, 2010-07-01 ZZ-271-11/2010 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU IV CZĘŚCI POSTĘPOWANIA   dot. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193 000 euro, którego przedmiotem są usługi szkolenia zawodowego dla osób [...]

Informacja o uniewaznieniu V części - kurs fryzjerski z podstawmi przedsiebiorczości, postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejstrowanych w PUP w Częstochowie

Częstochowa, 2010-07-01 ZZ-271-11/2010   INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU V CZĘŚCI POSTĘPOWANIA   dot. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193 000 euro, którego przedmiotem są usługi szkolenia zawodowego dla osób [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu o wartości poniżej 193 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs obsługi programu AUTOCAD i NORMA PRO.

  ZZ-271-13/2010                                                                                                                  [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym dot. usług szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Czestochowie cz.IV - kurs ochrony osób i mienie (stopień I, stopień II)

Częstochowa, dn. 30.06.2010r.                                                                                                 Wykonawcy [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego i kursy językowe dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kursy nauki języka angielskiego, kursy nauki języka nie

01/07/2010    S125    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta    PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 125-191604 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: [...]

Informacja o unieważnieniu III cz. przetagu nieograniczonego dot. przeprowadzenia szkoleń dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie -kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości

Częstochowa, 2009-06-30 ZZ-271-11/2010 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU III CZĘŚCI POSTĘPOWANIA   dot. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193 000 euro, którego przedmiotem są usługi szkolenia zawodowego dla osób [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs kroju i szycia, kurs spawania podstawowego (metody: E, G, MAG, TIG), k

29/06/2010    S123    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 123-188288 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czestochowie -cz. V - kurs operatora sprzetu cięzkiego ( koparka jednonaczyniowa, kopark

Częstochowa, dn. 23.06.2010r.                                                                                                 Wykonawcy [...]

Ogłoszenie o wyborzez najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czestochowie- cz.I kurs księgowości wspomaganej komputerem, cz.II - kurs obsługi kas

      ZZ-271-10/2010                                                                   Częstochowa, dn. 18.06.2010r.   [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs obsługi programu AUTOCAD i NORMA PRO.

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. Numer ogłoszenia: 153617 - 2010; data zamieszczenia: 15.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

  ZZ-271-12/10                                                                                                          Częstochowa, 2010-06-15 [...]

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci, kurs szycia i mo

1/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci, [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w drugiej części przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs grafiki komputerowej z projektowaniem stron www

  ZZ-271-09/2010                                                                                                                  [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - część I - kurs kierowcy wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli

      ZZ-271-07/2010                                                                   Częstochowa, dn. 27.05.2010r.   [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs ksiegowości wspomaganej komputerem, kurs obsługi kas fiskalnych z

PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 99-150006 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Powiatowy Urząd Pracy ul. K. Szymanowskiego 15 Do wiadomości: Anna Kukla [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w IV części przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy w Częstochowie - kurs nauki jezyka angielskiego metodą SITA.

  ZZ-271-07/2010                                                                                                                  [...]

Informacja o unieważnieniu II części przetaragu nieoraniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

                                                                                                                   [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs obsługi programu AUTOCAD i NORMA PRO, kurs grafiki komputerowej z

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie. Numer ogłoszenia: 123517 - 2010; data zamieszczenia: 14.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs kierowcy wózka jezdniowego, kurs operatora sprzętu ciężkiego, kurs

PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 85-127920 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Powiatowy Urząd Pracy ul. K. Szymanowskiego 15 Do wiadomości: [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

  ZZ-271-08/09                                                                                                                      [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 206 000 euro, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów, sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii oraz zasilacza awaryjnego dla

                                                                                                                         [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę serwerów, sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii oraz zasilacza awaryjnego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOT

  Częstochowa: Zakup i dostawa serwerów, sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii oraz zasilacza awaryjnego dla Powiatowego urzędu Pracy w Częstochowie. Numer ogłoszenia: 220107 - 2009; data zamieszczenia: 24.11.2009 OGŁOSZENIE O [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

                                                                                                                         [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 206 000 euro, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

                                                                                                                           [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

    ZZ-271-47/09                                                                                                                      [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę mebli biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Czestochowie.

    ZZ-271-46/09                                                                                                                      [...]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę mebli biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

                                                                                               Częstochowa, 2009-10-29 ZZ-271-44/2009 ZAWIADOMIENIE O [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

  Częstochowa: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Numer ogłoszenia: 190885 - 2009; data zamieszczenia: 29.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy [...]

Zawiadomienie o złożeniu protestu w pierwszej części postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na za zakup i dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i urządzeń wspomagających dla Powiatowego Urzędu Pracy w C

   Częstochowa, 2009-10-29  ZZ-271-40/2009                                                                                   [...]

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz o unieważnieniu pierwszej części przetargu o wartości pon. 206 000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń wspomagających dla Powiatowego Urzędu Pracy w Często

                                                                                                                Częstochowa, 2009-10-22 [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem był zakup i dostawa mebli biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

    ZZ-271-43/09                                                                                                                      [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w drugiej części przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i urządzeń wspomagających dla Powiatowego Urzędu Prac

                                                                                                                                [...]

Zawiadomienie o nieważnieniu postepowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę za zakup i dostawę mebli biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

                                                                                            Częstochowa, 2009-10-12 ZZ-271-41/2009   [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę oprogramowania użytkowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. MODYFIKACJA SIWZ.

  ZZ-271-37/09           OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 206 000 euro ZAMAWIAJĄCY Powiatowy Urząd Pracy w [...]

Informacja o unieważnieniu I części postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206 000 euro, którego przedmiotem były usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cz

  ZZ-271-23/2009     Częstochowa, 13.08.2009r.       Wszyscy Wykonawcy     INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 206 000 euro     Na podstawie art. 93 [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206 000 euro, ktorego przedmiotem były usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie P

                                                                                                                 Częstochowa, 2009-08-13 [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych i papieru do drukarek dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

          ZZ-271-31/09                                                                                    [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie prowadzonego w trybie zapytania o cenę

            ZZ-271-30/09                                                                            [...]

Informacja o wyborze instytucji, które zostaną zaproszone do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi szkoleniowe dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czestochowie, zaplanowane na pozostałe miesiące 2009r.

                                                                                                Częstochowa, 2009-07-20           [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 206 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

      ZZ-271-23/2009 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 206 000 euro.       ZAMAWIAJĄCY Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie prowadzonego w trybie zapytania o cenę.

      ZZ-271-22/09                                                                                                                    [...]

Informacja o wyborze instytucji, które zostaną zaproszone do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi szkoleniowe dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, zaplanowane na miesiąc maj 2009r.

                                                                                              Częstochowa, 2009-05-12                 Zgodnie [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, prowadzonego w trybie zapytania o cenę

          ZZ-271-10/09                                                                        Częstochowa, dn. 05.05.2009r.     [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na usługę w zakresie drukowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15.

                                                                                                                               [...]

Informacja o wyborze instytucji, które zostaną zaproszone do udzału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi szkoleniowe dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, zaplanowane na miesiąc kwiecień 200

                                                                                                           Częstochowa, 2009-04-08         [...]

Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na usługę drukowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa

               ZZ-271-1/09 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 206 000 euro ZAMAWIAJĄCY Powiatowy Urząd Pracy w [...]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA "WSTĘPNYCH OFERT SZKOLENIOWYCH" NA USŁUGI SZKOLENIOWE DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W CZĘSTOCHOWIE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA "WSTĘPNYCH OFERT SZKOLENIOWYCH"  NA USŁUGI SZKOLENIOWE DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W CZĘSTOCHOWIE. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofery w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

                                                                                                                         [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15.

                                                                                                                           [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

    ZZ-271-33/08                                                                        Częstochowa, dn. 19.11.2008r.        [...]

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

                                                                                                               Częstochowa, 20.11.2008r. [...]

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę boów towarowych dla pracowników Powaitowego Urzędu Pracy w Częstochowie

                                                                                                                Częstochowa, 2008-11-18   [...]

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

Częstochowa, 2008-11-14     ZZ-271-34/2008       ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU     Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę bonów [...]

Ogłoszenie o przetargu nieogrniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

  ZZ-271- 34/07 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 206 000 euro   ZAMAWIAJĄCY Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15

  ZZ-271-32/2008 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 206 000 euro ZAMAWIAJĄCY Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa tel. cent. (034) 370-61-00, fax. (034) 324-31-30, e-mail [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

                                                                                                                           [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę oprogramowania systemowego i użytkowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15.

  Częstochowa, 2008-09-01 ZZ-271-23/2008         OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie działając w trybie art. 92 ust. 2 informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15

  Częstochowa, 2008-08-27 ZZ-271-22/2008         OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie działając w trybie art. 92 ust. 2 informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie [...]

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu protestu

  ZZ-271-13/08                                                                                                                  [...]

Zawiadomienie o złożeniu protestu.

 Częstochowa, 2008-07-07    ZZ-271-13/2008                                                                                   [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                  [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZZ-271-11/08                                       &nbs [...]

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZZ-271-10/08                                       &nbs [...]

Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

ZZ-271-2/08                                         [...]

Zakup i dostawa bonów towarowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY     1. Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do [...]

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

OGŁOSZENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY               Powiatowy  Urząd   Pracy   w   Częstochowie   działając   [...]

Zakup i dostawa oprogramowania systemowego i użytkowego

 Częstochowa 2007.08.09                     OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY               [...]

Organizacja szkoleń przeznaczonych dla osób bezrobotnych

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie Filia w Koniecpolu   Nazwisko osoby [...]

Organizacja szkoleń przeznaczonych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie   Nazwisko osoby upoważnionej do [...]

usługa w zakresie drukowania

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie   Nazwisko osoby upoważnionej do [...]

Zakup i dostawa gablot, prezenterów i stojaków na broszury

Rodzaj ogłoszenia: dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy   Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Wanda [...]

zakup i dostawa gablot, prezenterów i stojaków na broszury

Rodzaj ogłoszenia: dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy   Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Wanda [...]

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego dwóch odrębnych projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie wraz z Filią PUP w Koniecpolu współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1/ Zacz

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie   Nazwisko osoby upoważnionej do [...]

Opracowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym polityki bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz przygotowanie do certyfikacji SZBI dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie i Filii P

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy   Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Wanda [...]

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego , akcesoriów komputerowych, oprogramowania systemowego i użytkowego.

Rodzaj ogłoszenia: dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy   Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Wanda [...]

Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie prawa jazdy kat. C, E do C oraz D dla osób posiadających prawo jazdy kat. B i D dla osób posiadających prawo jazdy kat. C.

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Powiatowy urząd Pracy   Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Walczyk [...]

Zakup rządzeń powielających, niszczarek i sprzetu biurowego dla projektów realizowanych przez PUP w Częstochowie i Filię w Koniecpolu współfinansowanych z EFS. Zamówienie obejmuje również zakup urządzenia powielającego do sali informacji zawo

Rodzaj ogłoszenia: dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie   Nazwisko osoby upoważnionej do [...]

Prowadzenie bankowej obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie i Filii w Koniecpolu w zakresie środków Funduszu Pracy oraz funduszy związanych z realizacją projektów unijnych

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie   Nazwisko osoby upoważnionej do [...]

Organizacja szkoleń przeznaczonych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy   Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: [...]

Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie   Nazwisko osoby upoważnionej do [...]

Usługa w zakresie drukowania formularzy

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy   Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: [...]

Sprzedaż regałów metalowych i mebli biurowych

Rodzaj ogłoszenia: dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie   Nazwisko osoby upoważnionej do [...]

Sprzedaż sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i oprogramowania systemowego

Rodzaj ogłoszenia: dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie   Nazwisko osoby upoważnionej do [...]

Sprzedaż urządzeń powielających i sprzętu biurowego

Rodzaj ogłoszenia: dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie   Nazwisko osoby upoważnionej do [...]

Sprzedaż materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

Rodzaj ogłoszenia: dostawy Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)?: nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego [...]

Kursy prawa jazdy kat. C, E i D, kursy magazyniera, kurs sekretarki - asystentki dyrektora

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie   Nazwisko osoby upoważnionej do [...]

sprzedaż sprzętu, akcesoriów komputerowych i oprogramowania użytkowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

Rodzaj ogłoszenia: dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie   Nazwisko osoby upoważnionej do [...]

Kursy spawalnicze

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie   Nazwisko osoby upoważnionej do [...]

metryczka