Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy pracownik obsługi merytorycznej.

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie 
ogłasza listę kandydatów spełniających   wymagania formalne   na stanowisko pracy : Pracownik obsługi merytorycznej w Zespole ds. Realizacji Projektu  pn. „Kierunek Przedsiębiorczość” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.2 „ Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia”
 
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymogi formalne określone w ogłoszeniu :
 
Lp.      Imię i nazwisko                                 Miejsce zamieszkania
1. Magdalena    Konstanciak                           zam. Częstochowa                                            
                                  
                                                                      24.03.2014r.
                                                                     ………………………………….
                                                                     ( data , podpis osoby upoważnionej)
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Czakert (25 marca 2014)
Opublikował: Izabela Burzawa (25 marca 2014, 13:59:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1608