Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (42)  |  Przetargi unieważnione (4)
Przetargi z roku 2019  |  Przetargi z roku 2015

zamówienie na:

Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych i niereprodukowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPZ.271.3.2019
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Ogłoszenie o zamówieniu (118kB) word
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PO MODYFIKACJI (242kB) word
 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty (68kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta cenowa PO MODYFIKACJI (100kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (72kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (46kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (44kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz dokumentów/ oświadczeń (81kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy (25kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (24kB) word


__________________________________________________________________________________
TREŚĆ ZAPYTAŃ I WYJAŚNIEŃ DO SIWZ

Treść zapytań i wyjaśnień do SIWZ (46kB) word

_______________________________________________________________________________________

TREŚĆ ZAPYTAŃ I WYJAŚNIEŃ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT


Treść zapytań i wyjaśnień oraz modyfikacja SIWZ (48kB) word

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (51kB) word

__________________________________________________________________________________

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
(informacja została opublikowana dnia 11.12.2019 r.)


Informacja z otwarcia ofert (54kB) word

_______________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (32kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Burzawa
Opublikował: Izabela Burzawa (28 listopada 2019, 11:31:54)

Ostatnia zmiana: Izabela Burzawa (17 grudnia 2019, 13:38:31)
Zmieniono: Zamieszczenie ogłoszenia o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 270