zamówienie na:

Przeprowadzenie badań lekarskich: część I – Badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie na rok 2020, część II – Badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie – Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu na rok 2020, część III – Badania lekarskie dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie na rok 2020

zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPZ.271.2.2019
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 28 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie I i III części postępowania oraz unieważniono II część postępowania - szczegóły podano poniżej  

Ogłoszenie o zamówieniu (132kB) word
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (261kB) word
 
  1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty (57kB) zip
  2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (45kB) zip
  3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Informacja o miejscu i terminie oraz godzinach wykonywania usług stanowiących przedmiot zamówienia (27kB) word
  4. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (45kB) word
  5. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz usług (43kB) word
  6. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (44kB) word
  7. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz dokumentów/ oświadczeń (73kB) word
  8. Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy (56kB) zip
  9. Załącznik nr 9 do SIWZ – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (24kB) word
  __________________________________________________________________________________

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
(informacja została opublikowana dnia 28.11.2019 r.)


Informacja z otwarcia ofert (60kB) word

______________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU II CZĘŚCI POSTĘPOWANIA


Ogłoszenie o unieważnieniu II części postępowania (29kB) word

______________________________________________________________________________________

WYNIK POSTĘPOWANIA - CZ. I, CZ. III


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. I (56kB) word

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. III (56kB) word

_______________________________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (83kB) word

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Burzawa
Opublikował: Izabela Burzawa (18 listopada 2019, 14:19:49)

Ostatnia zmiana: Izabela Burzawa (30 grudnia 2019, 10:31:23)
Zmieniono: Zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 149